Søknadsrunden 2024 

Søknadsportalen vil vera open for søknadar i perioden 15.9 - 15.10.2024.
Viktig: Lag/organisasjonar som vil søkje om pengar til fleire ulike formål eller prosjekt må sende inn fleire søknadar og ikkje registrere alt inn i ein felles søknad.

Det er ikkje mogeleg å lagra søknaden, så gjer ferdig søknaden og send.

Det er krav til at alle felt som kjem opp blir fylt ut og at vedlegg blir lasta opp. Får du ikkje registrert søknaden, kjem dette truleg av at alle pliktige felt ikkje er fylt ut og / eller at det manglar pliktige vedlegg.

Rapportering for tidlegare tildelingar kan inngå som ein del av årsmeldinga og årsrekneskapen, eller ved at det blir lasta opp som vedlegg til ein ny søknad.

Kontakt

SØK Stiftinga

Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
© SØK Stiftinga