Rapportering

Rapportering for tidlegare tildelingar kan inngå som ein del av årsmeldinga og årsrekneskapen, eller ved at det blir lasta opp som vedlegg til ein ny søknad.

Kontakt

SØK Stiftinga

Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
© SØK Stiftinga