Tildelingar frå SØK Stiftinga

SØK-stiftinga vart stifta 21.9.2021 etter vedtak på generalforsamling for SØK AS i 2021.

Formålet er: 

Stiftinga skal vidareføra stiftaren Skånevik Ølen Kraftlag AS sin funksjon som støttespelar for ulike allmennyttige og liknande føremål i SØK-området, og støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar, samt fremja allmennyttige og liknande føremål til beste for innbyggjarane i SØK-området. Stiftinga kan også samarbeida med og gi støtte til andre aktørar som driv bygde- og næringsutvikling. .

SØK-stiftinga får årleg utbetalt 2,7 mill. kroner som rente frå SØK AS og av dette blir det gitt økonomisk støtte til fem ulike føremål:

          A. Tilskot til grendelag / bygdeutviklingslag
          B. Støtte til andre bygdeutviklingstiltak
          C. Støtte til drift av anlegg og forsamlingshus
          D. Støtte til barne- og ungdomsarbeid
          E. Støtte til kulturarv og sogelagsarbeid

Oversikt over tidelingane som er gjort frå og med 2021 ligg under eigne faner under tildelingar.

Søknadsrunden 2024

Årets søknadsrunde for SØK Stiftinga blir i perioden 15.9. - 15.10.2024. Me håpar på mange gode søknadar til gode formål for vidare utvikling av bygdene i det gamle Skånevik Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
 

Kontakt

SØK Stiftinga

Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
© SØK Stiftinga