Kontakt SØK Stiftinga

SØK Stiftinga er ein lokal bidragsytar som ynskjer å styrka lokal bygde- og næringsutviklingsprosjekt, gjennom støtte til lokale føremål i konsesjonsområdet.
Kvart år tildeler SØK Stiftinga midlar til lokale prosjekt og aktørar som driv med friviljug arbeid, både for born, ungdom og vaksne. 
Leif Grindheim
Kontaktperson for Stiftinga

post@sokstiftinga.no

952 44 637

Post- og besøksadresse
SØK-STIFTINGA FOR ALLMENNYTTIGE OG
LIKNANDE FØREMÅL I SØK-OMRÅDET
c/o Medvindbygget
Haukelivegen 668
5582 Ølensvåg

Søknadsrunden 2024

Årets søknadsrunde for SØK Stiftinga blir i perioden 15.9. - 15.10.2024. Me håpar på mange gode søknadar til gode formål for vidare utvikling av bygdene i det gamle Skånevik Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
 

Kontakt

SØK Stiftinga

Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
© SØK Stiftinga