Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling.

SØK Stiftinga er ein lokal bidragsytar som ynskjer å styrka lokal bygde- og næringsutviklingsprosjekt, gjennom støtte til lokale føremål i konsesjonsområdet.
Kvart år tildeler SØK Stiftinga midlar til lokale prosjekt og aktørar som driv med friviljug arbeid, både for born, ungdom og vaksne. 

SØK-stiftinga opnar nå opp for årets søknadar

Det blir nå ein ny runde med søknadar og me håpar at mange nyttar sjansen. Nytt av året er føremål B der det er opna opp for at lag og organisasjonar som har eit prosjekt kan søkje.
SØK-stiftinga skal vera ein god støttespelar for allmennyttige og liknande formål i SØK sitt geografiske område og me inviterer difor lag og organisasjonar til å sende søknadar til oss.

Søknadsportalen er open i perioden 15.9. – 15.10.2022

Dette er rammene for 2022: 

                 A. Tilskot til grendelag / bygdeutviklingslag                        kr    900 000
                 B. Støtte til andre bygdeutviklingstiltak (ny 2022)             kr    900 000
                 C. Støtte til drift av anlegg og forsamlingshus                     kr    350 000
                 D. Støtte til barne- og ungdomsarbeid                                    kr    210 000
                 E. Støtte til kulturarv og sogelagsarbeid                                kr      70 000
                 F. Reserve                                                                                          kr      70 000
                Ramme for fordeling                                                             kr    2 500 000

Endeleg tildeling blir gjort i styremøte i SØK-stiftinga etter at søknadsrunden 2022 er avslutta.

Søknadsfrist: 15. oktober 2022     

Søknadsrunden 2022

Årets søknadsrunde for SØK Stiftinga blir i perioden 15.9. - 15.10.2022. Me håpar på mange gode søknadar til gode formål for vidare utvikling av bygdene i det gamle Skånevik Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
 

Kontakt

SØK Stiftinga

Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
© SØK Stiftinga